כל הזכויות שמורות למועצה אזורית דרום השרון

טלפון מועצה | 03-9000618 | עדן 058-4328586

ילדי כיתות א'-יב' מוזמנים לשיעור ניסיון לשנת הפעילות תשפ"ב (2021/2022) ובתאום מראש, בלהקות המחול הייצוגיות של המועצה האזורית דרום השרון.